Compacon för Lotto

Compacon för Lotto

De kunder som spenderade minst åtta euros på en lott från LOTTO fick en gratis skridssko-keps i retrodesign som gåva. Dessa kepsar fanns tillgängliga på alla Point-of-Sales där man kunde köpa en lott och backades upp av en nationell kampanj som gav stor genomslagskraft. Retro-looken på kepsen gav en nostalgisk tillbakablick till ungdomen för många av LOTTOs kärnkunder, vars medelålder ligger i spannet 35-65 år. Ett bra exempel på hur bra det fungerar med försäljningsgåvor i synergi med traditionell marknadsföring.

Compacon för Lotto

RESULTAT

Istället för en traditionella rabatter börjar premiumgåvor bli allt mer populära inom marknadsföringsbranschen. Konsumenter ser mer värde i en premiumgåva istället för en rabatt, speciellt när premiumprodukten är funktionell. Det var precis det resultatet som uppnåddes med Team Cap of Sven, en promo-produkt som levererade snabba och goda resultat.