Corporate Social Responsibility

ENDAST ANSVARSFULL OCH HÅLLBAR HANDEL ÄR GOTT NOG

Många profilprodukter produceras utanför EU, vilket både bjuder på möjligheter med också seriösa risker. Man vill inte betala för mycket för sina profilprodukter, men heller inte att produkterna producerats under oacceptabla arbetsförhållanden. Hur ser du till att säkerställa att era inköp ej producerats genom exempelvis barnarbete?

Compacon är en ledande aktör inom Corporate Social Reponsibility. Vi är certifierade enligt ISO 9001/ISO 14001 och vi arbetar enligt vår industris Code of Conduct. Vi övervakar noga våra leverantörers sociala ansvar och det inkluderar krav på certifikat, oanmälda fabriksbesök med mera. Vår Code of Conduct, t.ex. SA 8000 kvalifikationer, är extremt viktiga för att säkerställa att ni kan förvänta er produkter som framställts under godtagbara sociala förutsättningar.

Compacon har en ledande position inom profilproduktsindustrin. Vi levererar produkter och tjänster av höga kvalitet som alltid anpassas för varje enskild klients önskemål och krav. Men det räcker inte för oss. Vi ser också till att alla produkter möter eller övergår gällande Europeiska lagar och regulationer. Vi tar ingen risk när det gäller CSR.

Det värsta som kan hända är att få negativ publicitet i form av att ens varumärke prfileras på en undermålig produkt. Ni kan vara säkra att alla produkter som vi levererar åt er genomgått en noggrann testning och certifiering innan de levereras till slutkunden. Våra testmetoder inkluderar – men är inte begränsade till – regulationer gällande farliga material, t.ex. Kadium. Era produkter är kompatibla med alla internationella standardkrav, som CE, RoHS, REACH, WEEE etc.

Socialt ansvarstagande är viktigt för oss. Våra leverantörer och samarbetspartners måste uppvisa acceptable arbetsförhållanden. Vi kräver att våra leverantörer möter de internationella krav och standardpraxis så som SA 8000, SMETA och BSCI. Utöver det så har vi på Compacon vår egen Code of Conduct som vi alltid efterlever. Den definierar alla viktiga aspekter gällande arbetslagar och definierar även våra produkter är kompatibla med gällande regulationer.

Supply chain management är en annan viktig del av våra kärnaktiviteter. CSR och regulationer är också krav som står i allt större fokus och kräver vår ouppdelade uppmärksamhet. Compacon är en marknadsledare inom profilproduktsindustrin, så väl som inom socialt ansvarstagande. Därför kan ni vara säkra på att alla våra produkter levereras på rätt och produceras tillbörligt vis. 

Corporate Social Responsibility

Hållbara & miljömedvetna

“Det är inte lätt att vara grön”

När man säljer och levererar profilerade produkter som vi gör så är det inte alltid enkelt att tänka och agera grönt. How minimerar vi vår miljöpåverkan? Hur kan vi i framtiden arbeta med andra material än plast? Detta är de stora utmaningarna som är svåra att överkomma, men inte omöjliga. Vi på Compacon tänker ständigt innovativt och miljömedvetet i vårt dagliga arbete, både praktiskt och strategiskt för framtiden.

Tack vare vår gemensamma kunskap väljer vi med omsorg de material som våra kunder efterfrågar och som vi vet ger ett stort intryck hos slutmottagaren. Tänk på att påsar av återvunnet papper är minst lika bra och hållbara som plastpåsar, men de är naturligtvis mycket mer “gröna”. Det är en fråga om att uppmärksamma, ta ansvar och visa dedikation. Upptäck vår gröna sida!

En hel del råmaterial går åt att producera våra produkt och det är oundvikligt. Men vi arbetar ständigt och vaksamt att hela tiden minimera vårt avfall och minska vårt påverkan på miljön.

Till syvende och sist är det ni, kunden, som väljer produkten. På Compacon ser vi det som vårt ansvar att informera er om miljövänligare alternativ som är mer hållbara för alla. Dessa finns idag i stort omfång i vårt sortiment som vi ständigt utökar. Användadet av nedbrytbara eller återvunna material är exempel på hur ni kan göra ett miljömedvetet val och också visa era slutkunder att ni tänker grönt.

Compacon mäter kontinuerligt hur våra olika processer påverkar miljön och att vi alltid håller vår gröna karaktär. Detta är en integrerad del i vår styrelsesystem, som är certifierat enligt ISO 14001.

Vår hållbara och gröna profil är något vi är stolta över och som vi garanterar våra kunder. Oavsett ifall det handlar om prospekt eller koncept så har vi vår miljömedvetenhet i omtanke. Det är vår plikt att bry oss om miljön då det slutligen påverkar alla levande varelser och det är en essentiell del av vår affärsstrategi, våra policies och målsättning. 

Vi är en del av MVO (Corporate Social Responsibility -CSR) Netherlands.

Låt oss bli er partner med gröna produkter som samverkar i synergi med ert sociala engagemang och miljöpolicy. För genom samarbete uppnår vi ännu bättre resultat!

Vill ni veta mer?

Ring till oss på tel. +46 (0) 8 505 000 50 eller maila till info@compacon.se

CSR