Koncernspecifik portfolio av profilprodukter

Ett brett urval av profilprodukter specifikt utvalda för er verksamhet

Genom att utveckla ett premiumprogram med produkter som passar in med er övriga verksamhet skapas kredibilitet och stärker er verksamhetsidentitet. Profilprodukterna skall vara anpassade för er målgrupp och möta de krav som kunder, anställda och potentiella samarbetspartners ställer. Det är här vår expertis kommer in i bilden.

Er verksamhets kommunikation är vital och genom koncernanpassade profilprodukter stärker ni er röst och image. Vi ser det inte som endast ”give-aways”, utan som ett marknadsföringsverktyg för att sätta fokus på ert varumärke.

Koncernspecifik portfolio av profilprodukter

Varje organisation har behov av ett bra urval av promotion-produkter som understödjer events, möten eller andra gemensamma aktiviteter som t.ex. företagsevenemang eller internutbildningar.

Promotion-produkter stärker ert varumärke eftersom att de drar till sig uppmärksamhet under en längre tid. Visste ni att en ”promo-bag” med ert varumärke på ses i snitt 5000 gånger under dess livstid? Uppskattningen av promotion-produkter är många gånger avsevärt högre än en reklamyta. Detta är en stor faktor som i slutändan ger god anledning att inkludera promotion-produkter i er kommunikation.

Vi på Compacon säkrar att ert program är skräddarsytt och effektivt. Ett genomtänkt urval ur vårt breda produktsortiment gör att ni har promo-produkter för alla typer av evenemang och ändamål. Vi skapar en balanserad produktlinje för just er verksamhet som är individuellt anpassad för er målgrupp.

Naturligtvis erbjuder vi lösningar för både mindre och större budget. Om en viss produktlinje är tänkt att användas på events av er personal så ser vi till så att designas med vetskap om att också kommer användas på flera evenemang för att stärka ert varumärkes identitet och budskap.

Compacon är experter inom området och vi har mångårig erfarenhet som vi baserar vårt tjänsteutbud på. Vi vet vad som engagerar människor och vad de gillar. Just därför är vi er naturliga samarbetspartner i utvecklingen av ett premiumprogram med produkter som kommer användas med entusiasm.

Koncernspecifika premiumprogram är kronan på ert verk!

Intresserade?

Ring till oss på tel. +46 (0) 8 505 000 50 eller maila till info@compacon.se